#suomen Articles


Numbers in Finnish

What I found/find really hard was separate kahdeksan and yhdeksän, because cmon, they are pretty similar! English - basic - genitivi One - yksi - yhden Two - kaksi - kahden Three - kolme - kolmen Four - neljä - neljän Five - viisi - viiden Six - kuusi - kuuden Seven - seitsemän - seitsemän Eight - kahdeksan - kahdeksan Nine - yhdeksän - yhdeksän Ten - Kymmenen - kymmenän …